קליימברס - קהילת המטפסים של ישראל
בטיחות בטיפוס

בטיחות בטיפוס

תאונות קורות נשאלת השאלה, מה אפשר ללמוד מהן? ואיך נוכל להתפתח הלאה בתור מטפסים אחרי התאונה. התחקיר הבא מתאר תאונה...